STATEMENT


Caner Şengünalp düşünmenin sınırlarında gezen bir sanatçı. İnsanın varoluşunu derinden bağlayan en soyut kavramların gizini filozoflar binlerce yıldır konuşma diliyle, mantık ve matematikle açmaya çalışırken, Şengünalp sanatın, üstelik heykelin diliyle akıl almaz bir metafizik macera sergiliyor. Bu derece derin ve imkansız bir problematiğin içinden heykellerini konuşturabilmek hem büyük bir sanatsal ustalık hem de felsefi görüş gücü gerektirir.

O, heykellerinde kullandığı doğal malzemelerin dokusuyla düşüncelerin dokusu arasında yol alırken doğaya nüfuz eden insan aklının paradoksal girdaplarını açıyor. Onun bütün heykelleri hem arkaik hem çağdaş formların bir sentezi; heykellerin kavramsal içeriğinde otantik insandaki kaybolmuş köklerimizi gözle görebiliyoruz.


Şengünalp’in sanatı insan doğasının tarih üstü hakikatini arayan, antropolojik ve felsefi bir altyapı ile kendi sanatsal ifade yollarını açıyor. Onda yeni bir çağın büyük dönemecindeki geçmişten ileriyi gösteren öncü bir sanatın ve sanatçının hazırlığı var.
Şengünalp sanatın tarihsel rolünü, son derece örtük ve gizemli ve bir o kadar da açık ve akıl sahibi her varlığın içinde kendini bulacağı, arındırıcı ve gösterici işlevini, günümüze inat yeniden kuşanmış evrensel bir sanat anlayışına sahip.
 

Caner Şengünalp is an artist who travels around the boundaries of thinking. While philosophers have been trying to open up the secrets of the most abstract concepts that deeply connect human beings with speech and logic and mathematics for thousands of years, Sengünalp is exhibiting an unbelievable metaphysical adventure in art, and moreover, in the language of the sculpture.

Being able to talk about sculptures within such a deep and impossible problem requires both a great artistic mastery and a philosophical vision. He opens the paradoxical vortices of the human mind that penetrate into nature as it travels between the texture of the natural materials used in its sculptures and the texture of the minds. All his sculptures are a synthesis of both archaic and contemporary forms; In the conceptual content of the sculptures we can visually observe our lost roots in the authentic one.

The art of Şengünalp opens its way of artistic expression with an anthropological and philosophical background, seeking the historical truth of human nature. There is a pioneering art and an artist's preparation to show the future of the past in a new era. The historical role of Sengünalp art has a universal understanding of art that is re-enacting, purifying and demonstrating function that will find itself in every veiled, mysterious and intelligent existence.