LOGOS

“Logos” sergisi sanatçının Herakleitosçu felsefi zeminini konuşturduğu yeni bir adım. İnsana, doğaya, tarihe, dönüşüme, insan-insan, insan-doğa ilişkisine yaklaşan açık yürekli bir düşünme doğal olarak Herakleitosçu bir diyalektik içinde bulur kendini. “Logos” veya “diyalektik dönüşüm” bütün bu değişkenler içinde değişmeyen ilke, dönüşümü taşıyan, dönüşümü anlaşılır kılan. Güneş her dönemde fizik bilimlerinin temel maddesidir ve sadece Antik Yunan mitolojisinde değil, çok ve tek tanrılı bütün dinlerin panteonunda başkarakter olmuştur. Ateş ve ışık doğanın ve aklın birbirine karıştığı girdabın yol gösterici logosudur. Yeryüzü, toprak Güneş’ten kopan bir parçadır ve soğuyup canlı-cansız doğamızı oluşturmuştur. Onun içinden çıkan düşünen beyin, gören göz geri dönüp de kendi toprağına baktığında görmesini ve anlamasını sağlayan şey gene ışıktır. Karşıtların çarpışmasıyla, gökte çakan yıldırım ile akılda çakan yıldırımdır Logos ve ışığını aynı ateşten alırlar. Bu sergide Şengünalp, Herakleitos gibi, oyununa bütün ciddiyetiyle dalıp gitmiş bir çocuğun heyecanıyla uzun yıllardır takip ettiği Logos’un ışığını çakıyor, dolandırmadan, doğrudan gösteriyor ışığın oyununu üzerimizde. Ateşin, lavların, radyasyonun milyarlarca yılda söndüğü taşın dokusuyla evrimleşmiş insan beyni arasındaki özdeşliği, en uzak iki varoluş biçiminin tek bir bütünlük olduğunu, Logos’u görüyoruz alevlerin kıpırdanan, saçılan ışıklarında. Doğanın aynasında yansıyan ışıkla insan kendisini görüyor. Şengünalp heykelleri ile bir imkânsızı başarıyor, sadece Logos’un gösterdiği oluşumu değil, olan ve gösteren Logos’un kendini de sergiliyor.

The "logos" exhibition brings the artist Heraclitus's philosophy to a new light. Heraclitus’s finds himself in dialogue with humanity, nature, history, transformation, person to person, and person to nature relationships. Within all these variables "Logos" or "dialetical transformation" is the unchanging principle, that carries transformation and makes it comprehensible. The sun is the primary substance in physical sciences and not only in Ancient Greece mythology, it takes a main role in the pantheum of many monotheist and polytheist religions. It is the logo that shows the path to the rising of fire and light and the vortex in which the mind mixes within itself. On Earth, soil is a piece of the Sun which has cooled and made up living and inanimate parts of nature. What allows the thinking mind that comes from within it, and the eyes to look back and see and comprehend its own soil is again the light. Logos is the lightning that strikes in the sky and the lightning bolt that strikes in the mind and it takes its light from the same fire. In this exhibition Şengünalp, like Herakleitos, absorbs himself completely within his work and finds Logos' light which he had been enthusiastically searching for for many years, and presents the light's wonders upon us. We see that the fire, lava, radiation which evolved over billions of years, is the identity between the human brain and that two distant aspects come together as one whole in the toss of the flames and scattered light that Logos depicts. Man is able to see himself in the light that reflects from nature's mirror. Şengünalp is able to achieve the impossible through the use of his sculptures, not only the what Logos was shown to consist of but he also displays that which is and explains Logos itself.

Meriç Bilgiç